Välkommen till www.farbo.se

Fårbo Logistikcenter AB äger och förvaltar fastigheten Fårbo 23:1 "Fårbosågen" sedan 2012.

Bakom företaget finns 13 lokala småföretagare. Vi renoverar nu byggnaderna för olika hyresgästers ändamål.

Fastigheten är på dryga 50.000 kvm och vi har c:a 10.000 kvm lokaler.

Vi kan erbjuda lokaler från 75 kvm upp till 1.200 kvm.

Fastigheten ligger 12 km norr om Oskarshamn längs E22. Här finns 25 flaggstänger och unika skyltningsmöjligheter.

Här har sedan 1940-talet bedrivits träbearbetning i olika former. Den senast verksamheten las ner 2002.