Lokaler:

Vi kan erbjuda (nummer se flygbild till höger)

1 Stålhall 40 x 78. Fack om 7,8 x 40 = drygt 300 kvm.
2 Stålhall 18 x 72. Fack om 6 x 12 = drygt 100 kvm.
3 Stålhall  6 x 34. 200 kvm.
4 Lättbetonghall 10 x 42 m. Höjd 7,5 m
5 Lika 4, 10 x 42 m. Kan slås ihop med 4 = 20 x 42 m.
6 Lättbetonghall 10 x 42 m. Höjd = 7,5 m.
7 "Dubbelgarage" 9 x 9 m. Porthöjd 2,15 m
8 Kontor. Totalt 300 kvm. Kan delas i 5-6 enheter.
9 "Hyvleriet". 7 lokaler från 75 - 300 kvm. Porthöjder 2,0 -> 3,5. Takhöjd 3,5+
10 Totalt 200 kvm som går att dela i 2-4 lokaler. Två portar på varje gavel
11 2 fack om vardera 6 x 34 m, Port 3,4 (H) x 4,0 (B).
12 2 verkstäder om c:a 100 kvm st. Stor takhöjd.
13 "Såghuset". Uppe 17 x 35 m, med 3,5 takhöjd och 17 x 15 m med 2,5 takhöjd. I källaren finns olika möjligheter med takhöjd från 2,0 - 2,7.

Vakanser, bilder och mer information om respektive lokal hittar du under "Ledigt"