Skyltning och flaggstänger.

Fastigheten har ett unikt läge längs E22 där det passerar 6.000 fordon varje dygn.

Vi har 25 flaggstänger längs E22.

Skyltning kan ske i första hand på byggnad 5 och 6.

Kontakta oss via e-post för mer information  eller ring Bengt-Åke Persson, 070-348 46 00.