Uppställning:

Vinteruppställning. I stålhall 1+2 (under tak) samt byggnad 4+6 (inomhus och inlåst). Prisex. ute för en husvagn max längd 6,5 (med drag) 1.750:-.

Några få platser kvar inomhus. Ring Bengt-Åke Persson, 070-348 46 00.

Sommaruppställning. Du kan hyra del av ett fack i byggnad 2. Ytan du disponerar är 3 x 9 m. och priset för 6 månader (1/5 - 1/10) är 1.500:-.

Inomhus kostar det 1.950:-.

Mera priser och information (separat pdf-fil).